Asiakastarinat

Tervetuloa tutustumaan asiakasreferensseihimme.

Asiakastarina

Tullinkulman Työterveys

"Luottamus ja kommunikaatio ovat nousseet uudelle tasolle. Tämä on vasta alkua ja yhteistyömme Sitomon kanssa jatkuu."

Asiakastarina

Acute

"Valmennuksen avulla asiakkaidemme jonotusaika on lyhentynyt 33 % ja asiakastyytyväisyys kasvanut 60 %."

Asiakastarina

Robit Rocktools

"Koulutuksissa saavutettiin aidosti luottamuksellinen ilmapiiri, joka edesauttoi vähentämään työyhteisössä havaittuja ristiriitoja ja paransi myös työntekijöiden valmiuksia kommunikoida selkeästi havaittuja ongelmia."

Asiakastarina

IKEA, Suomen Contact Center

"Tämä on ollut upea kehittymisen ja sitoutumisen todeksi elämisen matka. Contact Centerin henkilöstö on kertonut valmennuksessa opittujen taitojen hyödyttävän koko elämää ja työn ulkopuolisiakin ihmissuhteita."

Asiakastarina

Koskiklinikka

"Valmennuksen avulla pureuduimme palvelutekoihin käytännönläheisesti sekä perehdyimme tarkastelemaan ja analysoimaan omia toimintatapojamme kriittisemmin."

Asiakastarina

PSHP

"Valmennuksen myötä näkemyksemme omasta toiminnasta palvelun tuottajana on monipuolistunut ja työkalumme lisääntyneet."

Asiakastarina

MySafety

"Myynnillisyys on parantunut entisestään ja olemme yhdessä löytäneet myyntityöhön innostavia mittareita. Tiimimme toimii myyntityössä nyt vieläkin yhtenäisemmin."

Asiakastarina

Gylling Accounting

"Sitomon myötä olemme saaneet paljon konkreettista apua rekrytointiprosessiin. Lisäksi tulokset näkyvät työntekijöiden sitoutumisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä."

Asiakastarina

Tampereen Seudun Osuuspankki

"Sitomolta on tullut käytännönläheistä ja asiantuntevaa sparrausta valmentajiemme kasvun tukemiseen."

Asiakastarina

Solita Oy

"Sitomon avulla esimiestyömme on noussut uudelle tasolle. Olemme saaneet lisää itsevarmuutta ja rohkeutta toteuttaa esimiestyötä, joka näkyy arjessa muuttuneina toimintatapoina."

Asiakastarina

Pirkanmaan Osuuskauppa

"Tavoitteeni ovat kirkkaammat kuin ennen ja johtamistaitoni parantuneet valmentautumisen myötä."

Asiakastarina

Pirkanmaan Osuuskauppa

"Kokemus henkilökohtaisesta kasvusta ja kehittymisestä: rajoittavista uskomuksista vapautuminen, itselle sopivien toimintamallien löytäminen, tavoitteiden kirkastaminen ja rohkeus olla oma itse"

Asiakkaitamme