Veikkaus

YHTEINEN KULTTUURI ESIMIESTYÖSSÄ

Saimme tehdä yhteistyötä Petra Fäldtin ja hänen tiiminsä kanssa. Petra toimii Veikkaus Oy:llä asiakaspalvelupäällikkönä. Yhteistyömme tavoitteena oli parantaa uuden esimiestiimin yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, tavasta toimia ja esimiestyöstä. Yhteistyömme lopputulemana tavoittelimme seuraavia hyötyjä: esimiehet saavat työkaluja käsitellä muutosta, esimiehet pääsevät luomaan ja sitoutumaan yhteiseen innostavaan tulevaisuuteen sekä valmentavan johtajuuden toteuttamiseen löydetään työkaluja.

Yhteistyömme oli noin puolen vuoden mittainen ja siihen sisältyi nykytilanteen kartoitus, EASI -toimintatapa-analyysit osallistujille sekä yhteiset valmennuspäivät.

Tässä Petran ajatukset yhteistyöstämme:

Minkälaisessa lähtötilanteessa huomasit tarvitsevasi toimialamme yritykseltä apua?

Meillä oli meneillään suuri muutos (kolmen pelifirman RAY, Veikkaus, Fintoto yhdistyminen), jonka seurauksena myös organisaatio yksikössä muuttui oleellisesti. Halusin panostaa uuteen esimiestiimiin. Tarkoituksena varmistaa uudelle esimiestiimille mahdollisimman hyvä yhteinen alku.

Miksi valitsit meidät yhteistyökumppaniksi?

Teimme Sitomon kanssa jo aiemmin yhteistyötä asiakaskokemuksen kehittämisen saralla. Tämän yhteistyön perusteella oli helppo valita Sitomo yhteistyökumppaniksi.

Miten yhteistyömme on sujunut? Kuvaile omin sanoin, mihin olet tyytyväinen ja miksi?

Yhteistyö sujui hyvin. Sitomon valmentaja Nina osasi hienosti löytää heti tärkeimmät asiat ja valmennusten sisältöä muokattiin vastaamaan juuri meidän tarpeita projektin edetessä. Tämä mahdollisti aina ajankohtaisen ja osuvan sisällön valmennuspäiviin.

Mihin olet yhteistyössämme tyytyväinen ja miksi? Miten hyöty on näkynyt yrityksenne arjessa?

Valmennusten avulla saimme yksikön ohjausryhmälle hyvän yhteisen alun uudessa yrityksessä ja ympäristössä. Noin puolen vuoden ajalle jaksotetut valmennukset olivat ajallisesti oikein suunniteltu ja väliin jäi sopivasti aikaa miettiä ja kokeilla edellisen valmennuksen asioita. Uskon, että tämä valmennus auttoi ja nopeutti tiimiytymistä ja yhteisen suunnan ja toimintatapojen löytämistä.

Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kollegallesi tai kaverillesi? 10