Tullinkulman Työterveys – Yhteinen kieli, yhteiset tavoitteet

“Tullinkulman Työterveys lanseerasi uuden strategiansa syksyllä 2011. Valitsimme muutoksen kumppaniksi Valmennustoimisto Sitomon, jonka kanssa perehdyttiin esimiestyöhön ja asiakaspalvelun näkökulmaan. Yhteistyö aloitettiin perehtymällä yritykseemme, sen vahvuuksiin ja potentiaaliin sekä haastattelemalla avainhenkilöt. Taustatyön pohjalta valittiin muutama strategian toteutumisen kannalta keskeisin, kaikille yhteinen teema: yhteisen johtamismallin muodostaminen, esimiesten johtamistaitojen valmentaminen sekä yhtenäinen viestintätapa kaikissa toiminnoissa.

Esimiehet ovat hitsautuneet entistä paremmin yhteen samaa kieltä puhuvaksi joukkueeksi. Yhteinen kieli ja näkemys perustyökalujen käytöstä helpottaa työnlaadun nostamista arjessa. Luottamus ja kommunikaatio ovat nousseet uudelle tasolle. Tämä on vasta alkua ja yhteistyömme Sitomon kanssa jatkuu.”

Eija Railanmaa, toimitusjohtaja, Tullinkulman Työterveys