Robit Rocktools – Robit Way 2012

“Sitomon kanssa suunnitellun ja toteutetun myynti- ja henkilöstön koulutuksen tarve oli havaittu yhtiön johdossa edellisten vuosien toiminnan kasvun myötä. Yhtiön henkilöstön määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana ja yrityskulttuurin ja Robitin toimintatapojen välittäminen yhtenäisesti kaikille uusille työntekijöille on ollut haasteellista.

Yhtiön toimiva johto on asettanut yhdeksi keskeisimmäksi menestystekijäksi yhtiön henkilöstön ja henkilöstöön liittyvän henkisen pääoman ja tietotaidon.

Yhteistyön aikaansaannokset

• Yrityksen eri toimintojen keskinäinen kommunikointi on parantunut
• Työntekijöiden ymmärrys oman toiminnan ja muiden toimintojen merkityksestä koko yhtiön
toiminnalle on kasvanut
• Myyntihenkilöstön kokouskäytännöt ovat tehostuneet merkittävästi
• Myyntitavoitteet ja myynnin vastuualueet ovat selkeytyneet
• Myyntimiesten henkilökohtaiset valmiudet käytännön myyntityön tekemisessä ovat parantuneet
• Myynnin raportointikäytännöt ovat tehostuneet
• Palautteen antamisen menetelmät ja rohkeus paranivat

Mielestäni yhteistyö Sitomon kanssa onnistui erittäin hyvin. He kykenivät ottamaan hyvin huomioon tuotannon kolmivuorotyöstä ja myyjien matkapäivistä aiheutuvat aikatauluhaasteet sekä tarjoamaan meille tehokkaan ja joustavan koulutuskokonaisuuden.

Koulutusteemojen suunnittelu ja toteutus onnistuivat hyvin ja koulutuksissa huomioitiin yrityksen tarpeet ja toiveet erittäin toimivalla tavalla. Koulutusten integrointi osaksi myyjien kuukausikokouksia sekä koko henkilöstölle toteutettu Robit Day rakensivat ja syvensivät Robitin yhteisöllisyyttä lisäten koko henkilöstön sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.Koulutuspäivien aikana käytiin läpi vaikeitakin asioita ja Sitomon kouluttajat haastoivat työntekijät ottamaan rohkeasti kantaa ja kertomaan avoimesti mahdollisista työhön liittyvistä epäkohdista. Koulutuksissa saavutettiin aidosti luottamuksellinen ilmapiiri, joka edesauttoi vähentämään työyhteisössä havaittuja ristiriitoja ja paransi myös työntekijöiden valmiuksia kommunikoida selkeästi havaittuja ongelmia.”

Jukka Luoma, talousjohtaja