PSHP – Osaamisen kehittämisyksikkö

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta – valmennus

Tarjoamme monipuolista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville eri ammattilaisille. Koulutustarjontamme on runsasta ja toteutustavat vaihtelevat seminaareista verkkokoulutuksiin. PSHP:n tahtotilana on edistää kaikkien työntekijöiden asiakaspalvelutaitoja ja parantaa ennestään asiakaskokemusta. Käsittelimme Sitomon valmennuksissa tapaamme kohdata asiakas yleisesti ja henkilökohtaisista lähtökohdista. Pureuduimme erilaisiin asiakastarpeisiin ja keinoihin vastata niihin. Tutkimme itseämme asiakaspalvelun tuottajina sekä käsittelimme tapojamme valmentaa ja kouluttaa.

Valmennuksen myötä näkemyksemme omasta toiminnasta palvelun tuottajana on monipuolistunut ja työkalumme lisääntyneet. Olemme havainneet vahvuuksia ja kehittämiskohteita niin tiimitasolla, kuin henkilökohtaisellakin tasolla. Vuorovaikutuksemme sekä sisäisesti, että ulkoisesti on saanut sysäyksen kohti entistä parempia kokemuksia. Intomme tuottaa parempaa palvelua on lisääntynyt entisestään.

– Katja Luojus – Koulutuspäällikkö