MySafety

Tarjoamme yrityksille ja yksityishenkilöille turva- ja vakuutuspalveluita helpon ja turvallisen arjen takaamiseksi. Pohjoismaissa mySafetylla on yhteensä 1,5 miljoonaa asiakasta, joista Suomessa noin 120 000.

Valmennuksemme Sitomon kanssa on jatkunut tämän vuoden. Lähtötilanteessa asetettuja tavoitteita olivat yhteistyön lisääminen eri liiketoimintayksiköiden välillä, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä näiden myötä myyntitavoitteiden kirkastaminen ja myynnin kasvattaminen.

Tilannekartoituksen jälkeen valmennuksessa pureuduttiin myyntityön ja asiakaspalvelun osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen, asiakassuhteen rakentamiseen, erilaisiin myyntityyleihin ja niiden joustavuuteen sekä myyntityön detaljeihin ja hiljaiseen tietoon.

Palaute henkilökunnalta on ollut positiivista. Myynnillisyys on parantunut entisestään ja olemme yhdessä löytäneet myyntityöhön innostavia mittareita. Tiimimme toimii myyntityössä nyt vieläkin yhtenäisemmin. Tämä on ollut hyvin kokonaisvaltainen paketti.

– Johanna Abgottspon, sales manager & Niclas Fagerlund, CEO