MC Donalds / Johanna Junkkari

ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN PANOSTAMALLA VUOROVAIKUTUS -KULTTUURIIN

Saimme tehdä yhteistyötä Johanna Junkkarin ja hänen tiiminsä kanssa. Johanna toimii liiketoimintajohtajana Tampereen Perheravintolat Oy:ssä, joka omistaa yhdeksään McDonald’s-ravintolaa Tampereella, Turussa, Raisiossa, Raumalla ja Porissa. Yhteistyöhömme osallistui Johannan lisäksi organisaation kaikki yhdeksän ravintolapäällikköä sekä kaksi kenttäpäällikköä.

Yhteisen valmennuspäivämme tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa yhteistä vuorovaikutus -kulttuuria, pysähtymällä yhdessä näiden asioiden äärelle erittäin konkreettisesti. Sitomon valmentajan lisäksi päivän toteutuksessa oli mukana kumppanimme Johanna Tohni, joka toimii koulutuksissa inprovisaationäyttelijänä.

Tässä Johannan ajatukset yhteistyöstämme:

Minkälaisessa lähtötilanteessa huomasit tarvitsevasi toimialamme yritykseltä apua?

Erinomaiset vuorovaikutus- ja keskustelutaidot ovat mielestäni nykyään esimiestyön peruslähtökohta. Asia on ollut meillä pinnalla jo pitkään ja olemme näiden taitojen kehittämiseen jo pitkään panostaneet. Nyt kuitenkin koin, että päästäksemme hyvästä nykytilasta kohti vielä parempaa, haluan ehdottomasti ns. ulkopuolista apua asiaan.

Miksi valitsit meidät yhteistyökumppaniksi?

Sitomo oli tuttu omien valmennuskokemusten myötä, eli tiesin mitä voin valmennukselta odottaa ja tiesin että tulemme saamaan valmennukselta sen mitä haluamme ja enemmänkin. Suurin valintaan vaikuttava syy oli siis se, että yritys oli ennestään tuttu ja hyväksi todettu. Myös hinnoittelu oli mielestäni erittäin kohtuullinen.

Miten yhteistyömme sujui?

Saimme valmennuksesta paljon enemmän kuin tulimme hakemaan. Yksi osallistujista kuvasi tätä parhaaksi koulutukseksi ikinä, johon työn puolesta on päässyt osallistumaan – ja näitä käytyjä koulutuksiahan meillä riittää. Osallistujat saivat paitsi oivalluksia, tietoa ja osaamista, myös upean kokemuksen siitä millaista on olla ammattilaisen valmennettavana. Valmennuspäivä kokonaisuutena oli aivan erinomainen.

Mihin olet toteutuneessa yhteistyössämme tyytyväinen? Miten hyöty on näkynyt yrityksenne arjessa?

Päivän aikana opittuja ja oivallettuja taitoja voi ja ennenkaikkea haluaa hyödyntää jokapäiväsessä esimiestyössä, sillä niiden hyödyt pääsi näkemään ja omakohtaisesti kokemaan ja päivän aikana käytännössäkin. Valmennus hyvällä tavalla pakotti oivaltamaan asioita syvemmin mm. esimerkkien ja harjoitusten sekä keskusteluiden kautta. Pelkkä tieto ei meitä useinkaan auta tai muuta tekemisessämme mitään, mutta oivalluttava valmentava tapa vie asioita heti käytäntöön, toisin kuin luentomainen opiskelu. Hyöty näkyy yrityksen arjessa kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja mikä parasta – heti.
Erityisen tyytyväinen olen päivän antiin ihan kokonaisuudessaan; tarvekartoitus ennen tilaisuutta tehtiin hyvin ja päivä täytti odotukset ja paljon enemmän. Joustavuus päivän aikana oli myös ehdoton plussa, eli emme seuranneet mitään tiettyä agendaa vaan menimme ns. tilanteen mukaan. Kuten useampi osallistuja päivän päätteeksi totesi: on erittäin suuri etuoikeus saada tällaista valmennusta työnantajan järjestämänä ja tästäkin olemme kaikki todella kiitollisia. Itse työnantajan edustajana toki olen sitäkin mieltä, että ilman tällaisia valmennuksia ei enää nykypäivänä pärjää varsinkaan, jos haluaa olla edelläkävijänä todellisten menestyjien joukossa.

Asteikolla 1 – 10, kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kollegallesi tai kaverillesi: 10+