Gylling Accounting

Gylling Accounting tarjoaa taloushallinnon palveluita jo yli 50 vuoden kokemuksella. Vastaamme muun muassa asiakkaidemme kirjanpidosta, ostolaskujen käsittelystä, myyntilaskutuksesta, raportoinnista sekä palkanlaskennasta ja henkilöstöhallinnosta. Uusien työntekijöiden rekrytointi on tulevien vuosien kasvutavoitteemme edellytyksenä.

Meillä on tällä hetkellä Sitomon kanssa käynnissä kolmen vuoden hanke liiketoimintamme kehittämiseksi. Johtoryhmäämme valmennetaan niin tiiminä kuin yksilöinä. Olemme kirkastaneet yhdessä strategiaa sekä keskittyneet johtamiseen, asiakaskeskeisyyteen sekä ihmisten toimintojen ja motiivien ymmärtämiseen osana strategian toteutumista.

Valmennuksen alussa tavoitteenamme oli lisätä sitoutuneisuutta, henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista. Valmennuksessa perehdyttiin organisaation keskinäiseen luottamukseen ja vastuun jakamiseen, asiakaskokemuksen laadukkaaseen johtamiseen, johtamisjärjestelmän selkiyttämiseen sekä esimiesten sitouttamiseen.

Sitomon myötä olemme saaneet paljon konkreettista apua rekrytointiprosessiin. Lisäksi tulokset näkyvät työntekijöiden sitoutumisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä. Kehitämme jatkuvasti asiakaspalvelumalliamme sekä asiakaskokemuksen valmentavan johtamisen mallia.

Max Gylling, toimitusjohtaja